Disclaimer

Vereniging Vrijwillige Brandweer Zaltbommel, hierna te noemen VVBZ, verleent u hierbij toegang tot www.brandweerzaltbommel.nl (“de Website”).
VVBZ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid:

VVBZ spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VVBZ.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VVBZ nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VVBZ.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VVBZ, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wanneer je een foto of ander media bestand upload naar deze site, sturen we je naam naar de server. Indien de foto EXIF of IPTC gegevens bevat, dan worden deze bewaard op de server.

Overig:

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.